به سایت خودتان خوش آمدید

W&E بست کمربندی سفید W&E 200*2.5

۱۱ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

W&E بست کمربندی سفید W&E 250*2.5

۱۱ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

W&E بست کمربندی سفید W&E 500*4.8

۱۱ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

W&E بست کمربندی W&E 150*2.5

۱۱ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

W&E بست کمربندی W&E 200*3.6

۱۱ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

W&E وبرا الکتریک W&E

۱۱ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

W&E بست کمربندی سفید W&E 250*3.6

۱۱ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

W&E بست کمربندی سفید W&E 370*3.6

۱۱ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

W&E بست کمربندی سفید W&E 370*4.8

۱۱ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

W&E بست کمربندی W&E 300*7.2

۱۱ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

W&E بست کمربندی سفید W&E 150*3.6

۱۱ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

W&E بست کمربندی W&E 300*3.6

۱۱ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

W&E بست کمربندی W&E 370*7.2

۱۱ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

W&E بست کمربندی سفید W&E 200*4.8

۱۱ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

انواع چراغ تونلی

۲۸ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

انواع چراغ تونلی

 

canaletas-cableado-94882-3765349_383414

 

بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت 

 انواع چراغ تونلی با کیفیت درجه ۱ 

چراغ های سقفی و تونلی 

برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ترموستات تابلویی

۲۸ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

ترموستات تابلویی

 

slide1

 

 

بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت 

 

پخش کننده انواع ترموستات های تابلو برق 

 

ترموستات تابلویی فن (آبی) و ترموستات تابلویی هیتر (قرمز ) 

 

انواع هیدرو استات و رطوبت سنج 

برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فن تابلو برق ۱۰*۱۰

۲۸ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

فن تابلو برق ۱۰*۱۰

 

22

 

 

 

بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت 

 

پخش کننده انواع قطعات تابلویی 

 

فن های تابلو برق در سایز های مختلف ۱۰*۱۰ و ۲۰*۲۰ 

 

با کیفیتی عالی 

 

فن های بلبرینگی تابلویی و فن های ساده – هواکش های تابلو برق 

 

فن و فیلتر تابلویی مخصوص استفاده در تابلو برق

 

 

برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فن تابلو برق ۲۰*۲۰

۲۸ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

فن تابلو برق ۲۰*۲۰

 

43536_1339747134

 

بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت 

 

پخش کننده انواع قطعات تابلویی 

 

فن های تابلو برق در سایز های مختلف ۱۰*۱۰ و ۲۰*۲۰ 

 

با کیفیتی عالی 

 

فن های بلبرینگی تابلویی و فن های ساده – هواکش های تابلو برق 

 

فن و فیلتر تابلویی مخصوص استفاده در تابلو برق

برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فن و فیلتر تابلویی

۲۸ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

فن و فیلتر تابلویی

 

%d9%81%d9%86-%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1

 

بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت 

 

پخش کننده انواع قطعات تابلویی 

 

انواع فن وفیلتر تابلویی

 

با کیفیتی عالی 

 

فن های بلبرینگی تابلویی و فن های ساده – هواکش های تابلو برق 

 

فن و فیلتر تابلویی مخصوص استفاده در تابلو برق 

 

در سایز های مختلف

 

برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

شاسی امرجنسی قارچی

۲۸ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

شاسی امرجنسی قارچی

 

594146556_304

 

بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت 

 

push button switch  –  xb2 series

 

انواع پوش باتون ، شاسی ، کلی سلکتوری ، سلکتور سوئیچ ، شاسی دوبل ، شاسی امرجنسی و. .. 

 

پوش باتون امرجنسی قارچی  XB2 

 

پوش باتون شاسی های تکی و دوبل و کلید های گردان سلکتوری ۰-۱ و شاسی پوش باتون های امرجنسی قفل شو ساده و کلید خور باکالیت و فلزی طرح تله 

 

پوش باتون های امرجنسی قارچی قفل شو و ساده مدل کلید خور و بدون کلید

 

با کد های   xb2 – bs542   xb2-bs142 

برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

انواع کلید سلکتوری سری XB2

۲۸ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

انواع کلید سلکتوری سری XB2

 

wkgjnfzapwgad3ycaaaxqqq7kbw064

 

بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت 

 

push button switch  –  xb2 series

 

انواع پوش باتون ، شاسی ، کلی سلکتوری ، سلکتور سوئیچ ، شاسی دوبل ، شاسی امرجنسی و. .. 

 

پوش باتون سلکتور سوئیچ XB2 

 

پوش باتون شاسی ها و کلید های گردان سلکتوری ۰-۱ باکالیت و فلزی طرح تله 

 

کلید های سلکتوری سوئیچ دار و ساده 

 

با کد های   xb2 – bd21   xb2-bd41    xb2-bg21    xb2-bg33  

برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

انواع شاسی استارت

۲۸ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

انواع شاسی استارت استوپ

coda01

انواع شاسی استارت، انواع پوش باتون های طرح تله فلزی و باکالیت 

 

انواع چراغ سیگنال ، انواع میکروسوئیچ و لیمیت سوئیچ – انواع شاسی استارت شاسی و محصولات متنوع دیگر 

برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جعبه تقسیم ۲۰*۱۵ پلاستیکی روکار

۲۸ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

جعبه تقسیم ۲۰*۱۵ پلاستیکی روکار

 

 

 

بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت 

 

پخش کننده انواع باکس های فلزی و پلاستیکی 

 

جعبه تقسیم جعبه تقسیم های پلاستیکی روکار سفید و مشکی 

برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جعبه تقسیم ۱۵*۱۱ پلاستیکی روکار

۲۸ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

جعبه تقسیم ۱۵*۱۱ پلاستیکی روکار

 

 

 

بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت

 

پخش کننده انواع باکس های فلزی و پلاستیکی 

 

جعبه تقسیم جعبه تقسیم های پلاستیکی روکار سفید و مشکی 

برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,