بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘چاه ارت’

چاه ارت

۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ بدون دیدگاه

اجرای سیستم ارت وصدور تائیدیه ارت

طراحی واجرای سیستم های ارت وهم بندی
-فروش تجهیزات ومصالح مورد نیاز در ارتینگ(خاک غنی شده، بنتونیت ، صفحه مسی ، الکترودهای میله ای ، جعبه تست وآزمایش ، حوضچه ارت، انواع قالب های جوش )
-اجرای جوش cadweld برای پروژها
-اجرای اتصال زمین به روشهای :چاه ارت، الکترودهای میله ای ، مش وشبکه
-اجرای Clean earth
-تست چاههای ارت وصدور تائیدیه وزارت کار وامور اجتماعی
-برگزاری دوره های تخصصی سیستم ارتینگ
-بازنگری وبهینه سازی سیستمهای ارت صنایع، کارخانجات وادارات و..

 

برچسب ها:

اجرای سیستم ارت وصدور تائیدیه ارت

۲۳ فروردین ۱۳۹۱ بدون دیدگاه

اجرای سیستم ارت وصدور تائیدیه ارت

طراحی واجرای سیستم های ارت وهم بندی
-فروش تجهیزات ومصالح مورد نیاز در ارتینگ(خاک غنی شده، بنتونیت ، صفحه مسی ، الکترودهای میله ای ، جعبه تست وآزمایش ، حوضچه ارت، انواع قالب های جوش )
-اجرای جوش cadweld برای پروژها
-اجرای اتصال زمین به روشهای :چاه ارت، الکترودهای میله ای ، مش وشبکه
-اجرای Clean earth
-تست چاههای ارت وصدور تائیدیه وزارت کار وامور اجتماعی
-برگزاری دوره های تخصصی سیستم ارتینگ
-بازنگری وبهینه سازی سیستمهای ارت صنایع، کارخانجات وادارات و..

 

برچسب ها:

چاه ارت

۲۳ فروردین ۱۳۹۱ بدون دیدگاه

چاه ارت

• مقدار اهم خروجی چاه ارت میبایست پایین تر از ۴ اهم باشد.
• چنانچه چاه ارت موجود و خروجی آن مناسب است میتوان از آن استفاده نمود.
• تجهیزات مورد نیاز به شرح زیر:

برچسب ها:

چاه ارت – ارتینگ

۲۳ فروردین ۱۳۹۱ بدون دیدگاه

برچسب ها:

چاه ارت

۱۰ اسفند ۱۳۹۰ بدون دیدگاه

چاه ارت

 

 

 

برچسب ها:

چاه ارت

۸ اسفند ۱۳۹۰ بدون دیدگاه

اجرای چاه ارت زیر ۲ اهم

 

مواد مصرفی جهت ایجاد چاه ارت

۱- دریچه بازدید

۲- صفحه مسی باهنر ۶۶*۶۶

۳- سیم مسی جهت اتصال به صفحه و شین اتصال

۴- بنتونیت

۵-ذغال و نمک

۶- حفر چاه به متراژ ۶ متر

۷- تست و اندازه گیری توست تستر دیجیتالی

برچسب ها:

چاه ارت

۷ اسفند ۱۳۹۰ بدون دیدگاه

اجرای چاه ارت زیر ۲ اهم

 

مواد مصرفی جهت ایجاد چاه ارت

۱- دریچه بازدید

۲- صفحه مسی باهنر ۶۶*۶۶

۳- سیم مسی جهت اتصال به صفحه و شین اتصال

۴- بنتونیت

۵-ذغال و نمک

۶- حفر چاه به متراژ ۶ متر

۷- تست و اندازه گیری توست تستر دیجیتالی

برچسب ها:

چاه ارت

۳ اسفند ۱۳۹۰ بدون دیدگاه

اجرای چاه ارت زیر ۲ اهم

 

مواد مصرفی جهت ایجاد چاه ارت

۱- دریچه بازدید

۲- صفحه مسی باهنر ۶۶*۶۶

۳- سیم مسی جهت اتصال به صفحه و شین اتصال

۴- بنتونیت

۵-ذغال و نمک

۶- حفر چاه به متراژ ۶ متر

۷- تست و اندازه گیری توست تستر دیجیتالی

برچسب ها:

چاه ارت

۲۷ بهمن ۱۳۹۰ بدون دیدگاه

اجرای چاه ارت زیر ۲ اهم

 

مواد مصرفی جهت ایجاد چاه ارت

۱- دریچه بازدید

۲- صفحه مسی باهنر ۶۶*۶۶

۳- سیم مسی جهت اتصال به صفحه و شین اتصال

۴- بنتونیت

۵-ذغال و نمک

۶- حفر چاه به متراژ ۶ متر

۷- تست و اندازه گیری توست تستر دیجیتالی

برچسب ها:

چاه ارت

۲۶ بهمن ۱۳۹۰ ۱ دیدگاه

اجرای چاه ارت زیر ۲ اهم

 

مواد مصرفی جهت ایجاد چاه ارت

۱- دریچه بازدید

۲- صفحه مسی باهنر ۶۶*۶۶

۳- سیم مسی جهت اتصال به صفحه و شین اتصال

۴- بنتونیت

۵-ذغال و نمک

۶- حفر چاه به متراژ ۶ متر

۷- تست و اندازه گیری توست تستر دیجیتالی

برچسب ها: